IDA Disassemblies Gallery

PDP 11 : SAV File

Assembler code
seg001:002556 seg001:002556 ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= seg001:002556 seg001:002556 seg001:002556 .globl start seg001:002556 start: ; DATA XREF: asect:000040↑o seg001:002556 seg001:002556 ; FUNCTION CHUNK AT seg001:001016 SIZE 00000158 BYTES seg001:002556 ; FUNCTION CHUNK AT seg001:002742 SIZE 00000014 BYTES seg001:002556 seg001:002556 inc word_1012 seg001:002562 mov word_1012, word_2554 seg001:002570 call sub_2640 seg001:002574 mov #700, R0 seg001:002600 emt 351 ; .PRINT - Print String to Terminal seg001:002602 mov #715, R0 seg001:002606 emt 351 ; .PRINT - Print String to Terminal seg001:002610 jmp loc_1016 seg001:002614 ; --------------------------------------------------------------------------- seg001:002614 seg001:002614 loc_2614: ; CODE XREF: start:loc_1542↑J seg001:002614 mov word_1014, word_2554 seg001:002622 call sub_2640 seg001:002626 mov #702, R0 seg001:002632 emt 351 ; .PRINT - Print String to Terminal seg001:002634 clr R0 seg001:002636 emt 350 ; .EXIT - Terminate Program seg001:002636 ; End of function start seg001:002636 seg001:002640 seg001:002640 ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= seg001:002640 seg001:002640 seg001:002640 sub_2640: ; CODE XREF: start+12↑P seg001:002640 ; start+44↑P seg001:002640 mov #57, R1 ; '/'